1.แจ้งความต้องการของท่าน พร้อมระบุรายละเอียด

แจ้งความต้องการของท่าน ผ่านทาง website หรือช่องทางอื่น ๆ เช่น Facebook , line ID

2.ทีมงานจะจัดหาผู้ดูแลที่เหมาะสมให้ท่านพิจารณา

ทางเราจะคัดเลือกผู้ดูแลที่เหมาะสม และชำนาญทักษะตามอาการของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ ที่ต้องการรับบริการ และส่งโปรไฟล์ผู้ดูแลให้ตามช่องทางที่คุณแจ้งไว้

3.จัดส่งผู้ดูแลที่มีทักษะและประสบการณ์ส่งตรงถึงบ้านคุณ

ทีมพยาบาลจะไปประเมินอาการของผู้รับบริการอย่างละเอียด เพื่อสร้างแพลนการดูแล พร้อมกับส่งผู้ดูแลที่มีทักษะ และประสบการณ์ไปที่บ้านของคุณ