• ดูแลและช่วยเหลือกิจวัตรประจำวัน อาบน้ำ/เช็ดตัว/เปลี่ยนเสื้อผ้า

  • จัดเตรียมยา  อาหารและการป้อนอาหาร

  • ดูแลการขับถ่าย / เปลี่ยนผ้าอ้อม

  • ดูแลและจัดการอาการเจ็บปวดอย่างเหมาะสม

  • ดูแลสภาพจิตใจแก่ผู้ป่วยและญาติ