• ดูแลและช่วยเหลือกิจวัตรประจำวัน อาบน้ำ/เช็ดตัว/เปลี่ยนเสื้อผ้า

  • ป้อนอาหาร 3 มื้อ หรือการให้อาหารทางสายยาง

  • จัดเตรียมยา

  • ดูแลการขับถ่าย / เปลี่ยนผ้าอ้อม / สายสวนปัสสาวะ

  • ดูแลการพลิก ตะแคงตัวทุกๆ 2 ชม.

  • ดูดเสมหะ

  • ทำแผล ในกรณีมีแผลกดทับ

  • การทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น