• ดูแลและช่วยเหลือกิจวัตรประจำวัน อาบน้ำ/เช็ดตัว/เปลี่ยนเสื้อผ้า

  • จัดเตรียมยา  อาหารและการป้อนอาหาร

  • ดูแลการขับถ่าย / เปลี่ยนผ้าอ้อม

  • ช่วยประคองนั่ง , ขึ้น-ลงรถเข็น , พยุงเดิน

  • ทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น