รูปภาพ2

ทำไมถึงต้องใช้บริการ Chiangmai Home care

บริการด้วยความรักและความเข้าใจ

ให้เกียรติ ดูแลท่านเสมือนคนในครอบครัว เน้นความสุขและความพึงพอใจของญาติและผู้ป่วยเป็นหลัก

ฟื้นฟูและบำบัดทั้งร่างกายและจิตใจ

วางใจได้ในระบบการดูแล และการประสานงาน การติดตามของเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการอบรมมาอย่างมืออาชีพ

ผู้ดูแลมีคุณภาพ ไม่ขาดคนดูแล

เจ้าหน้าที่ของเราจะต้องมีการตรวจสอบทักษะการดูแลและประวัติทุกคน และเราจัดส่งผู้ดูแลให้ตลอดเมื่อขาด

มีทีมงานพยาบาลและนักกายภาพบำบัดมืออาชีพให้คำปรึกษา

ราคาสมเหตุสมผล กับการให้บริการอย่างมาตรฐาน

บริการของเรา