บริการจัดหาเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ  จัดส่งตรงถึงบ้านของท่าน

  • บริการจัดหาเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วย/ผู้สูงอายุทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
  • จัดส่งตรงถึงบ้านของท่าน ในเขตจังหวัดเชียงใหม่
  • มีบริการดูแลทั้งแบบรายวัน/รายเดือน และแบบไป-กลับ 12 ชั่วโมง

“Taking care of your family, like one of our own”